Novinky

< Majstrovstvá trenčianskeho kraja 2020
11.03.2020 14:50 Vek: 157 Tage

Usmernenie pre športové subjekty v meste Stará Turá - prevencia a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Vážení funkcionári, predstavitelia a zástupcovia športových organizácií,   po dnešnom zasadnutí Krízového štábu mesta Stará Turá, ktorý zobral na vedomie Rozhodnutia ÚVZ SR Vám dávame do pozornosti Rozhodnutie ÚVZ SR pod číslom OLP/2405/84443 (viď prílohu e-mailu), ktoré definuje preventívne opatrenia proti šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.   Preto žiadame, aby ste dôsledne dodržiavali uvedené nasledovné opatrenie:   Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.   To znamená, že v uvedenom termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020 Vás žiadame preventívne i o pozastavenie tréningových procesov vo Vašich kluboch a organizáciách, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu väčšieho počtu športovcov a športujúcej verejnosti.   Krízový štáb mesta Stará Turá nariadil i uzatvorenie priestoru plavárne v areáli MŠA, ktorý je v súlade s vyššie uvedeným Rozhodnutím ÚVZ SR pod číslom OLP/2405/84443.   Situáciu budeme priebežne monitorovať a informovať na našich komunikačných kanáloch.   Žiadam Vás o potvrdenie, že ste e-mail dostali.   Za pochopenie a ústretovosť vopred ďakujeme.   S pozdravom   Mgr. Miroslav Krč   Mesto Stará Turá Ul. SNP 1/2 916 01 Stará Turá Tel.: 032 7461615 Mob.: 0905 446984 Fax: 032 7764276 www.staratura.sk