Rozlúčkový 24-hodinový turnaj 2014

Na turnaj je možné sa prihlásiť aj pomimo predpísaných hodín, keďže sa nám to pekne zaplnilo a vyhovieť chceme aj tým, pre ktorých už neostalo miesto. Rozlúčiť sa treba :)