Demontáž starej 2-dráhovej kolkárne

Rozlúčka so starou 2-dráhovou kolkárničkou