Novinky

< Oslava 70. výročia kolkárskeho klubu
22.09.2023 14:01 Vek: 273 Tage

70. výročie nášho klubu obrazom a zvukom


Dňa 2.9. 2023 prebehla v našej kolkárni oslava 70. výročia založenia nášho klubu a v priloženom odkaze sa môžete pozrieť, ako to všetko prebiehalo.

Ďakujeme všetkým za účasť a podporu.