Novinky

< Sezóna sa definitívne končí
27.06.2018 07:22 Vek: 329 Tage

TURANCUP úspešne za nami


Jubilejný 10. ročník TURANCUPU je úspešne za nami. Znova sme sa tešili hojnej účasti, spolu bolo 372 štartujúcich. Videli sme veľa pekných výkonov, ale čo je najdôležitejšie, stretli sme sa s kamarátmi, hráčmi pri tom, čo nás spája a to sú kolky. Ďakujeme všetkým ľuďom a členom, ktorí sa aktívne zapájali a obetovali tak svoj čas pre dobré meno klubu. Veríme, že hostia sa u nás cítili dobre a atmosféru turnaja si užili. Poďakovanie patrí aj sponzorom, či už za finančné alebo vecné dary.

 

Tešíme sa znova o rok :)

 

MKK Stará Turá