Novinky

< Dorast pokračuje vo svojom víťaznom ťažení
22.10.2018 09:45 Vek: 1 Jahre

24. ročník MKL


Znova nám prišiel čas, kedy sa začína nový ročník našej tradičnej Mestskej kolkárskej ligy. Tento rok je to už 24.-krát, čo sa spustí kolotoč vzájomných zápasov všetkých 12 prihlásených družstiev. Začína sa v sobotu 27.10. o 14:00. Prajeme všetkým hodu zdar :)