Novinky

< Majstrovstvá kraja muži, ženy a juniorky
02.04.2019 12:24 Vek: 201 Tage

2% daň - OPRAVA

Prosím tých, ktorí použili tieto naše zverejnené tlačivá, aby ich vypísali a odovzdali znova, nakoľko tie zverejnené boli platné minulý rok a tento rok je potrebné, aby mali v úplne ľavom hornom rohu papiera číslo verzie 18.   Ďakujeme